Main » 2012 » September » 6 » Adobe Photoshop CS6 Extended+Crack+Portable+Training
3:28 PM
Adobe Photoshop CS6 Extended+Crack+Portable+Training
* Windows x64 or x86
* Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon® 64 processor
* Microsoft® Windows® XP* with Service Pack 3 or Windows 7 with Service Pack 1
* 1GB of RAM
* 1GB of available hard-disk space for installation; additional free space required during installation (cannot install on removable flash storage devices)
* 1024x768 display (1280x800 recommended) with 16-bit color and 512MB of VRAM
* OpenGL 2.0–capable system
* DVD-ROM drive
* 3D features and some GPU-enabled features are not supported on Windows XP

LINK Portable: - Pass nếu có: www.theviperfiles.com
https://www.rapidshare.com/files/398...rfiles.com.rar

LINK 4 Part: - 1.78GB


Link 1 file 1.78GB:
https://www.rapidshare.com/files/373...rfiles.com.rar

Crack: http://www.mediafire.com/?0e95d6udcjwb1cb
-----------------
HD Setup
Chọn Try It

Tạo tài khoản nếu chưa có và đăng nhập
Sau khi setup hoàn tất, chạy PS và thoát
-------------------

HD Crack
- Trong thư mục Crack - copy 2 file amtlib.dll vào
+ 32-bit ---> C:\Program Files (x86)\Adobe\
+ 64-bit ---> C:\Program Files\Adobe\
Sau khi Replace nếu có vấn đề bạn có thể dùng 2 file gốc trong thư mục Original-32b và Original-64b để Restore
- Mở file hosts = Notepad C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts
- Thêm vào:
127.0.0.1 activate.adobe.com
127.0.0.1 practivate.adobe.com
127.0.0.1 ereg.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip3.adobe.com
127.0.0.1 wip3.adobe.com
127.0.0.1 3dns-3.adobe.com
127.0.0.1 3dns-2.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-2.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-3.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip3.adobe.com
127.0.0.1 activate-sea.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip60.adobe.com
127.0.0.1 activate-sjc0.adobe.com
127.0.0.1 adobe.activate.com
127.0.0.1 hl2rcv.adobe.com
127.0.0.1 209.34.83.73:443
127.0.0.1 209.34.83.73:43
127.0.0.1 209.34.83.73
127.0.0.1 209.34.83.67:443
127.0.0.1 209.34.83.67:43
127.0.0.1 209.34.83.67
127.0.0.1 ood.opsource.net
127.0.0.1 CRL.VERISIGN.NET
127.0.0.1 199.7.52.190:80
127.0.0.1 199.7.52.190
127.0.0.1 adobeereg.com
127.0.0.1 OCSP.SPO1.VERISIGN.COM
127.0.0.1 199.7.54.72:80
127.0.0.1 199.7.54.72
- Lưu lại và chạy PS kiểm tra, xem hình


Complete!
Citing: http://jhincis.blogspot.com
Nguồn: http://vn-zoom.com
Thể loại: Phần mềm | Xem: 163 | Thêm bởi: iiviiR_zInNo | Đánh giá: 0.0/0
Tất cả bình luận: 0
Chỉ có thành viên mới có thể thêm ý kiến​​.
[ Đăng ký | Đăng nhập ]